Converse ญี่ปุ่น ผลิตรองเท้าจากกาแฟ และดอกซากุระ ลดปัญหาขยะล้นโลก

Converse ญี่ปุ่น ผลิตรองเท้าจากกาแฟ และดอกซากุระ ลดปัญหาขยะล้นโลก

รักษ์โลก และยังเฉิดฉายแบบแฟชั่นอีกต่างหาก Converse ญี่ปุ่น ผลิตรองเท้าจากกาแฟ และดอกซากุระ ลดปัญหาขยะล้นโลก Converse ญี่ปุ่น เล็งเห็นว่าปัญหาขยะล้นโลกนั้นถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ ดังนั้นทาง Converse ญี่ปุ่น จึงเริ่มที่ทางบริษัทตัวเอง โดยการนำขอใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นรองเท้าสวยๆ…