Nissan ประเทศไทย ฉลองความสำเร็จ ผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกครบ 1 ล้านคัน

Nissan ประเทศไทย ฉลองความสำเร็จ ผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกครบ 1 ล้านคัน

Nissan เดินหน้าบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ จากความสำเร็จในการ ผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออก จากฐานการผลิตในประเทศไทยไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลก ครบ 1 ล้านคัน ซึ่งรถยนต์คันที่ 1 ล้าน คือ Nissan Terra ใหม่ รถยนต์อเนกประสงค์ พรีเมียม…