Ford พิสูจน์สารเคมีในผลิตภัณฑ์ทาผิว ที่สามารถทำร้ายรถได้โดยไม่รู้ตัว

Ford พิสูจน์สารเคมีในผลิตภัณฑ์ทาผิว ที่สามารถทำร้ายรถได้โดยไม่รู้ตัว

ผลิตภัณฑ์ทาผิว ของใช้ใกล้ตัวที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน อย่างเจลล้างมือ และครีมกันแดดค่าปกป้องสูง ถึงแม้ว่าจะดีต่อสุขภาพอนามัย แต่อาจเป็นผลเสียต่อรถ เพราะสารเคมีที่พบในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในบางยี่ห้อ อาจทำให้พื้นผิวภายในรถเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น หากไม่ได้เคลือบสารป้องกันพิเศษ   ความท้าทายที่วิศวกรของฟอร์ดต้องประสบทุกวัน คือการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บนวัสดุที่ใช้ในรถแต่ละคันอย่างต่อเนื่อง และช่วยพัฒนาสารเคลือบเพื่อป้องกันสารเคมีจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้น เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานให้พื้นผิวภายในรถคงสภาพเดิมไปอีกหลายปี…