ประมูลเบอร์สวยครั้งแรกของปี ทำรายได้เข้ารัฐเกือบ 30 ล้านบาท

ประมูลเบอร์สวยครั้งแรกของปี ทำรายได้เข้ารัฐเกือบ 30 ล้านบาท

สำนักงาน กสทช. สรุปผลการประมูลเบอร์สวยครั้งแรกของปีทำรายได้เข้ารัฐเกือบ 30 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) รายงานว่า การประมูลเลขหมายสวยครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 ม.ค. ได้สิ้นสุดในเวลา 19.45 น. โดยใช้เวลารวมทั้งสิ้น 10.30 ชั่วโมง ซึ่งวันนี้สำนักงาน กสทช.…