Awakening Bangkok 2019 เทศกาลแสงสี ที่ปลุกย่านเจริญกรุง ให้เจิดจ้ายามค่ำคืน

Awakening Bangkok 2019 เทศกาลแสงสี ที่ปลุกย่านเจริญกรุง ให้เจิดจ้ายามค่ำคืน

กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่สอง สำหรับ Awakening Bangkok เทศกาลแสดงแสงสีและสื่อผสมที่จะเปิดมุมมองใหม่ของย่านบางรัก-เจริญกรุง ตลอด 10 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00…