กกต. มติเอกฉันท์ ให้บัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์ 1,542 ใบ เป็นบัตรเสีย

กกต. มติเอกฉันท์ ให้บัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์ 1,542 ใบ เป็นบัตรเสีย

กกต. มติเอกฉันท์ ให้บัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์ 1,542 ใบ เป็นบัตรเสีย พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว วันนี้ (26 มี.ค.62) รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมกกต. โดยมีนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต.…