ประโยคถามทาง-บอกทาง ภาษาเกาหลี

ประโยคถามทาง-บอกทาง ภาษาเกาหลี

ก่อนหน้าทีนเอ็มไทยเคยนำเสนอ ฝึกบอกทางเป็นภาษาอังกฤษ  กันไปแล้ว วันนี้ลองมาติดตามประโยคถามทาง-บอกทาง ภาษาเกาหลีกันดูบ้าง ว่าต้องพูดอย่างไร เอาไว้เป็นเกร็ดความรู้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เวลาเดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลี หรือจำเป็นต้องสอบถามกับเจ้าของภาษา ที่ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ ประโยคถามทาง-บอกทาง ภาษาเกาหลี   ถามทาง ภาษาเกาหลี 실례합니다 (ชิล-รเย-ฮัม-นี-ดา)…