เปิดรายได้ธุรกิจร้อยล้านน้ำพริก “แม่ประนอม” ก่อนเกิดศึกฮุบกิจการ

เปิดรายได้ธุรกิจร้อยล้านน้ำพริก “แม่ประนอม” ก่อนเกิดศึกฮุบกิจการ

เปิดรายได้ธุรกิจน้ำพริก “แม่ประนอม” ล่าสุด 803 ล้าน ก่อนเกิดศึกฮุบกิจการ ขณะ พบบุตรสาวคนโตปรากฏชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทเอกชนอีก 2 แห่ง กำลังเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจสำหรับ “น้ำพริกแม่ประนอม” หรือ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด…