อัปเดต น้ำท่วมสุโขทัย – 26 ส.ค. 63

อัปเดต น้ำท่วมสุโขทัย – 26 ส.ค. 63

แนวโน้มน้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัย มีแนวโน้มดีขึ้น ภาพรวมในขณะนี้ระดับน้ำลดลง แต่ยังคงเหลือน้ำท่วมขังในอีกหลายจุด