เลือกตั้ง62 : พรรคพื่อไทย! เปิดเวทีถกนโยบาย เศรษฐกิจคนรุ่นใหม่

เลือกตั้ง62 : พรรคพื่อไทย! เปิดเวทีถกนโยบาย เศรษฐกิจคนรุ่นใหม่

“ชี้ชะตาประเทศไทย เลือกตั้ง 2562 กับเว็บไซต์ MThai.com“ พรรคพื่อไทย! เปิดเวทีถกนโยบาย เศรษฐกิจคนรุ่นใหม่ ผลักดัน ผู้ประกอบการที่มีไอเดีย เติมทุน เพิ่มโอกาส วันนี้ ( 8…