ครบรอบ 70 ปี มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ผนึกแกรมมี่ – LINE ประเทศไทย เปิดโครงการ “Voice of  Love” ดึง เป๊ก ผลิตโชค ตัวแทนเสียงแห่งความรัก

ครบรอบ 70 ปี มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ผนึกแกรมมี่ – LINE ประเทศไทย เปิดโครงการ “Voice of Love” ดึง เป๊ก ผลิตโชค ตัวแทนเสียงแห่งความรัก

เปิดโครงการ Voice of Love พร้อมเปิดตัว เป๊ก ผลิตโชค ตัวแทนเสียงแห่งความรัก สื่อสารผ่านเพลง นี่แหละความรัก