Smartphone Pinky นิ้วก้อยงอ จากการใช้โทรศัพท์มือถือนานเกินไป!!

Smartphone Pinky นิ้วก้อยงอ จากการใช้โทรศัพท์มือถือนานเกินไป!!

ทุกวันนี้เราใช้โทรศัพท์มือถือกันตลอดเวลาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว ไม่ว่าจะทั้งการแชท อ่านเฟซบุ๊ก เล่นทวิตเตอร์ แม้แต่การดูหนังดูซีรีย์ แต่เชื่อไหมว่าการใช้โทรศัพท์มือถือนานๆส่งผลให้นิ้วมือของคุณผิดรูปไปได้ เรียกว่าอาการ Smartphone Pinky หรือ iPhone Pinky ผู้ป่วยบางรายได้รับทุกข์ทรมานจากโรคนี้จนต้องเข้ารับการผ่าตัด ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลายคนเกิดความผิดปกติของนิ้วก้อยอันเนื่องมาจากการใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไป กลายเป็นโรคสมาร์ทโฟนพิ้งกี้แบบไม่รู้ตัว ซึ่งมีผู้คนมากมายได้โพสต์รูปภาพของนิ้วก้อยโค้งงอผิดรูปลงในโซเชียลมีเดีย…

Smartphone Pinky นิ้วก้อยงอ จากการใช้โทรศัพท์มือถือนานเกินไป!!

Smartphone Pinky นิ้วก้อยงอ จากการใช้โทรศัพท์มือถือนานเกินไป!!

ทุกวันนี้เราใช้โทรศัพท์มือถือกันตลอดเวลาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว ไม่ว่าจะทั้งการแชท อ่านเฟซบุ๊ก เล่นทวิตเตอร์ แม้แต่การดูหนังดูซีรีย์ แต่เชื่อไหมว่าการใช้โทรศัพท์มือถือนานๆส่งผลให้นิ้วมือของคุณผิดรูปไปได้ เรียกว่าอาการ Smartphone Pinky หรือ iPhone Pinky ผู้ป่วยบางรายได้รับทุกข์ทรมานจากโรคนี้จนต้องเข้ารับการผ่าตัด ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลายคนเกิดความผิดปกติของนิ้วก้อยอันเนื่องมาจากการใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไป กลายเป็นโรคสมาร์ทโฟนพิ้งกี้แบบไม่รู้ตัว ซึ่งมีผู้คนมากมายได้โพสต์รูปภาพของนิ้วก้อยโค้งงอผิดรูปลงในโซเชียลมีเดีย…