Nissan ให้ความรู้เกี่ยวกับ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ผ่านสื่อดิจิตอลเป็นครั้งแรก

Nissan ให้ความรู้เกี่ยวกับ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ผ่านสื่อดิจิตอลเป็นครั้งแรก

Nissan ริเริ่มซีรีส์การให้ความรู้เกี่ยวกับ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ผ่านสื่อดิจิตอลเป็นครั้งแรกเพื่อการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง มุ่งสร้างความเข้าใจ 4 ด้านของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ถ่ายทอดจากความชำนาญกว่าเจ็ดทศวรรษด้านการขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ยอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 23 เท่า 1 โดยปัจจุบันมีผู้บริโภคถึง 37…