Mitsubishi ต้อนรับนายกฯ และคณะเยี่ยมชมโครงการ Factory Sandbox ณ แหลมฉบัง

Mitsubishi ต้อนรับนายกฯ และคณะเยี่ยมชมโครงการ Factory Sandbox ณ แหลมฉบัง

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ต้อนรับนายกเยือนศูนย์การผลิตฯ แหลมฉบัง รายงานผลความคืบหน้า โครงการ “Factory Sandbox” ตอกย้ำความร่วมมือรัฐ กระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทย