วิจัยชี้! ฝึกโยคะ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ ดีต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ

วิจัยชี้! ฝึกโยคะ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ ดีต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ

ได้มีการศึกษาวิจัยจากอาสาสมัครกว่า 2,500 คน ที่พักฟื้นตัวจากการผ่าตัดหัวใจพบว่าการออกกำลังกายโดยการกำหนดลมหายใจและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ จะช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นและยังช่วยให้หัวใจแข็งแรงขึ้นอีกด้วย การวิจัยนี้ได้ถูกนำเสนอในที่ประชุมสมาคมโรคหัวใจแห่งยุโรป ณ กรุงปารีส พบว่าการฝึกโยคะเพียง 3 เดือน ในขณะที่พักฟื้นตัวจากการผ่าตัดหัวใจส่งผลให้ความเสี่ยงลดลง ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันโดยฝึกกำหนดลมหายใจและการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ มีโอกาสน้อยที่จะเสียชีวิตในอีก 5…