อิตาลี เรียนวิชาโลกร้อน Climate Change วิชาบังคับที่แรกของโลก ในปี 2020

อิตาลี เรียนวิชาโลกร้อน Climate Change วิชาบังคับที่แรกของโลก ในปี 2020

ในปี 2020 นี้ นับได้ว่าจะเป็นปีแห่งการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง วิกฤตการณ์ด้านสภาพอากาศที่กำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลก ไม่ว่าจะรณรงค์การลดละเลิกใช้ถุงพลาสติก หรือลดการปล่อยควันหรือน้ำเสียจากโรงงาน ฯลฯ รวมไปถึงในประเทศอิตาลีเอง จะเป็นประเทศแรก ที่จะออกกฎหมายให้ นักเรียน เรียนเรื่องโลกร้อน ‘Climate change’…