สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด พบนกชนิดใหม่ของไทย

สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด พบนกชนิดใหม่ของไทย

เพจเฟซบุ๊ก สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า Wildlife Research Division ได้โพสต์ข่าวดีการค้นพบนกชนิดใหม่ของไทย บริเวณบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ โดยระบุว่า นกชนิดใหม่ของไทย…. Marsh Grassbird /…