ท่าเดินบอกนิสัย! เดินแบบไหน คือ นักแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม

ท่าเดินบอกนิสัย! เดินแบบไหน คือ นักแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม

การเดินแต่ละคนล้วนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน บางคนเดินช้า บางคนเดินเร็ว บางคนชอบเดินก้มหน้า เอกลักษณ์และท่าทางเหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของแต่ละคนได้ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการศึกษาของ เซเลบ บัคเค ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่พบว่าความเร็วและท่าทางในการเดินสามารถบ่งบอกถึงลักษณะบุคลิกภาพเรื่องการเปิดกว้าง การยอมรับ ความมั่นคงทางอารมณ์ การเปิดเผยตัวตน และการมีสติ ได้เป็นอย่างดี…