ทูลกระหม่อมฯ พับดอกบัวถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

ทูลกระหม่อมฯ พับดอกบัวถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่13 ต.ค. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้ทรงโพสต์พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13 ต.ค. พร้อมกันนี้ได้มีการระบุข้อความว่า13 ตุลาคมวันที่เราไม่มีพ่อแล้วแต่เราก็ไม่ลืมเพราะ“ธสถิตในดวงใจตราบชั่วนิรันดร์” พนมมือกราบด้วยใจรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้พับดอกบัวถวายพ่อทุกวัน