PTT OR เปิดร้าน ตู้ ปณ.ไทยเด็ด ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station

PTT OR เปิดร้าน ตู้ ปณ.ไทยเด็ด ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ และนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท…