จริงหรือไม่? เล่นโทรศัพท์มือถือมากๆ เสี่ยงเป็น โรควุ้นตาเสื่อม

จริงหรือไม่? เล่นโทรศัพท์มือถือมากๆ เสี่ยงเป็น โรควุ้นตาเสื่อม

ปัจจุบันทุกคนต่างมีมือถือพกติดตัวไว้ตลอดเวลาแม้แต่ก่อนนอน ซึ่งมือถือจะปล่อยรังสีหรือ แสงสีฟ้า (Blue-Light) การเพ่งมองมือถือนานๆจะส่งผลให้เกิดอาการปวดตา เพราะกล้ามเนื้อตาถูกใช้งานมากจนเกินไป การเล่นมือถือนานๆไม่ส่งผลให้เป็นโรควุ้นตาเสื่อม แต่จะทำให้ปวดหัว อาการตาล้า ปวดตา แสบตา ตาแห้ง ตาพร่า เห็นภาพไม่ชัดหรือภาพซ้อน ทำให้ระบบสายตาต้องทำงานหนักมากขึ้น โรควุ้นตาเสื่อม…