เช็คร้านค้าชิมช้อปใช้ ภาคเหนือ

เช็คร้านค้าชิมช้อปใช้ ภาคเหนือ

รวมผู้ประกอบการ-ร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการ ‘ชิมช้อปใช้‘ ในโซนภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด วันนี้ทาง MThai ได้รวบรวมผู้ประกอบการ-ร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการ ‘ชิมช้อปใช้‘ ในโซนภาคเหนือ จำนวน 17…