ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น [อบจ.-ส.อบจ.]

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น [อบจ.-ส.อบจ.]

กรมการปกครองได้เปิดเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบข้อมูลสิทธิการเลือกตั้งท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)