4 ลัคนาราศีสิงห์ กุมภ์ พิจิก มีน ระวังเหตุเภทภัย สุขภาพร่างกายให้ดี

4 ลัคนาราศีสิงห์ กุมภ์ พิจิก มีน ระวังเหตุเภทภัย สุขภาพร่างกายให้ดี

อ.มิก พชร ฑูตเทวะ เผยดวงเมืองในช่วงวันที่ 9-25 ส.ค. 2564 ตามหลักดวงดาวทางโหราศาสตร์แล้วประชาชนเป็นเดชในเดือน กาลีในวัน สถานการณ์ช่วงนี้พีคสุดๆ