Sea (ประเทศไทย) ผนึก ดีป้า – ยังแฮปปี้ เปิดตัวหลักสูตรอีคอมเมิร์ซสำหรับผู้สูงอายุครั้งแรกในไทย

Sea (ประเทศไทย) ผนึก ดีป้า – ยังแฮปปี้ เปิดตัวหลักสูตรอีคอมเมิร์ซสำหรับผู้สูงอายุครั้งแรกในไทย

อัปสกิลวัยเกษียณ สู่ผู้ประกอบการออนไลน์ ตั้งเป้ากว่า 30,000 คน Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ ได้แก่ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และซีมันนี่ (SeaMoney)…