GroupM ปรับทัพผู้บริหารแต่งตั้งปัทมวรรณ สถาพรดำรงตำแหน่ง CEO ประจำประเทศไทย

GroupM ปรับทัพผู้บริหารแต่งตั้งปัทมวรรณ สถาพร
ดำรงตำแหน่ง CEO ประจำประเทศไทย

กรุงเทพฯ – กรุ๊ปเอ็ม กลุ่มบริษัทตัวแทนการลงทุนด้านสื่อของ ดับบลิวพีพี แต่งตั้งคุณปัทมวรรณ สถาพร ขึ้นรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือซีอีโอ ของ กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม…