ไปนอกไม่ได้! มาสัมผัสหิมะในงาน “ชิราคาวาโกะ”ที่ “ซีคอนสแควร์” และ “ซีคอน บางแค”

ไปนอกไม่ได้! มาสัมผัสหิมะในงาน “ชิราคาวาโกะ”ที่ “ซีคอนสแควร์” และ “ซีคอน บางแค”

“ซีคอนสแควร์” และ “ซีคอน บางแค” เนรมิต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 250 ปี  ในจังหวัดกิฟุ  ซึ่งได้รับเลือกจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก และย่านเมืองเก่าทาคายามาที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนในอ้อมกอดแห่งขุนเขาประเทศญี่ปุ่น ในบรรยากาศของหิมะโปรยปรายในฤดูหนาว เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกและอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนานาชนิด ในงาน “ชิราคาวาโกะ” ระหว่างวันที่ 20 – 29 พฤศจิกายน 2563 ลานน้ำพุ ชั้น 1ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์และ ระหว่างวันที่ 11 -20 ธันวาคม 2563 ลานกลาง ชั้น 1…