เปิดภาพ ชิคาโกขาวโพลนไปทั้งเมือง หลังเผชิญวิกฤต โพลาร์ วอร์เท็กซ์ 

เปิดภาพ ชิคาโกขาวโพลนไปทั้งเมือง หลังเผชิญวิกฤต โพลาร์ วอร์เท็กซ์ 

ชิคาโกขาวโพลนไปทั้งเมือง หลังเผชิญวิกฤต โพลาร์ วอร์เท็กซ์ ลมวนขั้วโลก ทำอุณหภูมิอยู่ที่ติดลบถึง 47 องศาเซลเซียส จากกรณีที่ สหรัฐฯ กำลังเผชิญสภาพอากาศหนาวจัด จากอิทธิพลของลมวนขั้วโลก หรือที่เรียกว่า โพลาร์ วอร์เท็กซ์  ส่งผลทำให้อุณหภูมิอยู่ที่ติดลบถึง 47…