เปิดฉายาสภา ปี 62 จากสื่อประจำสภา ครั้งแรกในรอบ 5 ปี

เปิดฉายาสภา ปี 62 จากสื่อประจำสภา ครั้งแรกในรอบ 5 ปี

หลังจากที่เว้นวรรคการตั้งฉายารัฐสภาไปเป็นเวลาประมาณ 5 ปี มาในปี 2562 สื่อมวลชนประจำรัฐสภาได้มีความเห็นร่วมกันที่จะตั้งฉายาสภาอีกครั้ง ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ยังคงเป็นการสะท้อนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติในรอบปีที่ผ่านมา โดยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในทางการเมืองแต่อย่างใด สำหรับฉายาสภาที่สื่อมวลชนได้ระดมสมองออกมานั้นมีบทสรุป ดังนี้ 1.เหตุการณ์แห่งปี : “สภาล่ม” เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึง…