เริ่มพรุ่งนี้ 21 พ.ค. 62 บัตรคนจน ‘จ่ายแอร์พอร์ต เรล ลิงค์’ ได้แล้ว!

เริ่มพรุ่งนี้ 21 พ.ค. 62 บัตรคนจน ‘จ่ายแอร์พอร์ต เรล ลิงค์’ ได้แล้ว!

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ที่ลงทะเบียน ในเขต กทม. นนทบุรี อยุธยา ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ทั้งสองประเภทคือ บัตรแมงมุม…