ปศุสัตว์แจง ผู้ค้าไข่รายย่อย ยังไม่บังคับต้องขอใบอนุญาต

ปศุสัตว์แจง ผู้ค้าไข่รายย่อย ยังไม่บังคับต้องขอใบอนุญาต

อธิบดีกรมปศุสัตว์แจง ผู้ค้าไข่รายย่อย ยังไม่บังคับต้องขอใบอนุญาต ยันใช้บังคับเฉพาะผู้ค้าคนกลางรายใหญ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่มีประเด็นข่าวสารที่มีการส่งต่อและวิจารณ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งข้อความที่มีการส่งต่อนั้นระบุว่า “ขายไข่…