ประกาศ!! เรียกคืนเครื่องราชฯ ‘คุณหญิงทิพยา ยังพัธนา’

ประกาศ!! เรียกคืนเครื่องราชฯ ‘คุณหญิงทิพยา ยังพัธนา’

ราชกิจจานุเบกษา เรียกคืนเครื่องราชฯ ‘คุณหญิงทิพยา ยังพัธนา’ พฤติการณ์ไม่เหมาะสม และเบียดบังพระราชทรัพย์ไปโดยมิชอบ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ของ…