Ford ร่วมรณรงค์เดินทางด้วย คาร์พูล ทางเดียวกันไปด้วยกันด้วย รถเอสยูวี ที่ตอบโจทย์

Ford ร่วมรณรงค์เดินทางด้วย คาร์พูล ทางเดียวกันไปด้วยกันด้วย รถเอสยูวี ที่ตอบโจทย์

กรุงเทพมหานคร ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการจราจรติดขัดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ปัจจุบันเมืองหลวงของประเทศไทย มีจำนวนถนนเพียง 9 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับขนาดของเมือง ในขณะที่กรุงโตเกียวมีพื้นที่ให้รถสัญจรมากถึง 25 เปอร์เซ็นต์ และมหานครนิวยอร์กมีมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ยิ่งไปกว่านั้น…