คริส พีรวัส – มิลลี่ อภิสรา – อาดาว ดวงดาว ยกขบวนนักแสดงมืออาชีพจึ้งมากชวนดูซีรี่ส์คุณภาพ “ความรักความทรงจำ – Love & Memory”

คริส พีรวัส – มิลลี่ อภิสรา – อาดาว ดวงดาว ยกขบวนนักแสดงมืออาชีพจึ้งมากชวนดูซีรี่ส์คุณภาพ “ความรักความทรงจำ – Love & Memory”

“กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ให้ความสำคัญในการสร้างสื่อเพื่อสังคมสูงวัย จึงเกิดซีรี่ส์คุณภาพสร้างสรรค์สังคมเพื่อความสุขในสังคมผู้สูงวัย ภายใต้ชื่อเรื่อง “ ความรักความทรงจำ -Love & Memory” ซึ่งมีบุคลากรฝีมือระดับแถวหน้าเมืองไทย  คุณแหม่ม – พิไลวรรณ บุญล้น  ควบคุมการผลิต…