มท.1 มอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ เน้นย้ำ ขับเคลื่อนงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสร้างความเจริญของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชน

มท.1 มอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ เน้นย้ำ ขับเคลื่อนงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสร้างความเจริญของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชน

วันนี้ (6 ต.ค.64) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ โดยมี นายทรงศักดิ์…