Mercedes-Benz เปิดคลังอะไหล่ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพกระจายอะไหล่ทั่วประเทศ

Mercedes-Benz เปิดคลังอะไหล่ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพกระจายอะไหล่ทั่วประเทศ

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เตรียมพร้อมรองรับแผนการดำเนินธุรกิจ และการขยายตัวของปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz ในอนาคต ขยายพื้นที่ ส่วนบริการลูกค้า บนถนนบางนา-ตราด กม.19 ด้วยพื้นที่รวมกว่า 45,000 ตารางเมตร…