จีนเล็งเพิ่มเงินเดือน ‘ครูในชนบท’ หวังเพิ่มจำนวนแม่พิมพ์ในพื้นที่ยากไร้

จีนเล็งเพิ่มเงินเดือน ‘ครูในชนบท’ หวังเพิ่มจำนวนแม่พิมพ์ในพื้นที่ยากไร้

ทางการจีน เตรียมเพิ่มค่าจ้างให้ ‘ครูในชนบท’ ระบุไม่ควรต่ำกว่าเงินเดือนเฉลี่ยของข้าราชการพลเรือนในภูมิภาคเดียวกัน