โครงการ “คนดีเพื่อน้องคนดี” ของบริษัท ICC (ในเครือสหพัฒน์)

โครงการ “คนดีเพื่อน้องคนดี” ของบริษัท ICC (ในเครือสหพัฒน์)

ไอ.ซี.ซี.ฯ 9 บริษัทสาขา 9ภูมิภาค ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นทั่วประเทศ ลุยโครงการช่วยสังคม “คนดี เพื่อน้องคนดี”
สานต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเครือสพัฒน์อย่างต่อเนื่อง