รัฐบาล ยันข่าวปลอม ขุดบาดาลบ่อละ 6 ล้านบาท ย้ำไม่จริง !

รัฐบาล ยันข่าวปลอม ขุดบาดาลบ่อละ 6 ล้านบาท ย้ำไม่จริง !

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีงบกลางจำนวน 3,079 ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอเรื่องมาพื่อนำไปแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งทำให้เกิดกระแสในโซเชียลว่า นำไปขุดบ่อบาดาล 500 บ่อ ราคาบ่อละ 6 ล้านบาท…