PTT Station จัดเตรียมพื้นที่ร่วมให้กำลังใจ ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ

PTT Station จัดเตรียมพื้นที่ร่วมให้กำลังใจ ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ จัดเตรียมพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เพื่อเป็นจุดพักและจุดรับบริจาคให้กับผู้ร่วมวิ่งการกุศลและทีมงานตลอดเส้นทาง พร้อมสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ของทีมงานในกิจกรรม “ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ” โดยคุณอาทิวราห์…