ครม. เห็นชอบ ตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เพื่อแรงงานในระบบ

ครม. เห็นชอบ ตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เพื่อแรงงานในระบบ

คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ สำหรับแรงงานในระบบทั้งลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างชั่วคราวของราชการ ฯลฯ