ประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ลูกจ้างหยุดงานไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ลูกจ้างหยุดงานไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

กสร. ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ลูกจ้างหยุดงานไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าหรือไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 17 มี.ค. หรือ 24 มี.ค.นี้ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป…