JAS และ 3BB มอบ “กล่องห่วงใย” ดูแลผู้ป่วยโควิด HI 4 จังหวัด ให้กับกระทรวงสาธารณสุข

JAS และ 3BB มอบ “กล่องห่วงใย” ดูแลผู้ป่วยโควิด HI 4 จังหวัด ให้กับกระทรวงสาธารณสุข

ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนหนึ่งที่ต้องกักตัวอยู่ในที่พักเพื่อรอเข้ารับการรักษาตามระบบการแยกกักแบบกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation (HI) เพื่อเป็นการดูแลและแสดงความห่วงใยต่อผู้ป่วยที่ยังคงต้องอยู่บ้าน และไม่สามารถออกไปไหนได้ JAS และ 3BB โดยคุณธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ กรรมการ บริษัท…