เตือน! คนไทยในปากีสถาน เลี่ยงเดินทางไปเมือง Azad Jammu and Kashmir หลังเกิดเหตุโจมตี

เตือน! คนไทยในปากีสถาน เลี่ยงเดินทางไปเมือง Azad Jammu and Kashmir หลังเกิดเหตุโจมตี

เฟซบุ๊ก Thai Embassy Islamabad ได้โพสต์ประกาศแจ้งเตือนสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอิสลามาบัด เรื่อง เตือนชุมชนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเมือง Azad Jammu and Kashmir และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีรายละเอียดดังนี้… ตามที่ปรากฎตามสื่อต่าง ๆ ในปากีสถานรายงานข่าวเหตุการณ์การโจมตีบริเวณเส้นแบ่งเขตหยุดยิง…