DTAC

เด็กและผู้หญิงยังเผชิญกับภัยออนไลน์มากมายทั้งการข่มขู่และล่วงละเมิด พื้นที่ออนไลน์ที่ไม่ปลอดภัย ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างเพศบนออนไลน์ที่กว้างขึ้น

คัดลอก URL แล้ว

การเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการปฏิวัติและพัฒนาสังคม แต่ไม่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียม ข้อมูลจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU ระบุว่า 48% ของผู้หญิงเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ขณะที่ผู้ชายมีสัดส่วนที่ 55% ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างเพศของการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 12.5%

นอกจากนี้ เด็กและผู้หญิงยังเผชิญกับภัยออนไลน์มากมายทั้งการข่มขู่และล่วงละเมิด การขาดซึ่งความปลอดภัยในโลกออนไลน์ยังส่งผลทำให้เกิดช่องว่างในการเรียนรู้ทางดิจิทัลระหว่างเพศอีกด้วย โดยเด็กและเยาวชนหญิงไม่สามารถพัฒนาทักษะทางดิจิทัลได้อย่างเต็มความสามารถ ด้วยเหตุนี้ สัดส่วนผู้หญิงที่เข้าสู่สนามการทำงานด้านไอซีที ทั้งระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารและนักวิชาการยังคงน้อยกว่าผู้ชายอย่างมีนัยสำคัญ จากข้อมูลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ระบุว่า ผู้หญิงมีโอกาสในการทำงานด้านไอซีทีน้อยกว่าผู้ชายถึง 4 เท่า

การสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนหญิงเข้าสู่สายงานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ STEM นั้น “พื้นที่ออนไลน์ที่ปลอดภัย” นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ เทเลนอร์และองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล จึงได้ร่วมมือพัฒนาโซลูชั่นและแนวคิดต่างๆ เพื่อลดอุปสรรคในการเข้าถึงและพัฒนาพื้นที่ออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนหญิง

เนื่องในวัน Girls in ICT เทเลนอร์และองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลได้รวบรวมอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชนหญิงที่ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างเพศบนพื้นที่ออนไลน์ที่กว้างขึ้น

  1. ข้อมูลเท็จและข้อมูลที่บิดเบือน (Misinformation and disinformation)

จากรายงานขององค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลเรื่อง “ช่องว่างของความจริง” ในปี 2564 เปิดเผยว่า ข้อมูลเท็จและบิดเบือนเป็นปัจจัยสำคัญที่จำกัดเด็กและเยาวชนหญิงให้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ทางการเมืองและสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากความเชื่อถือของพวกเธอต่อแหล่งข่าวลดลง ซึ่งทั้งข้อมูลเท็จและบิดเบือนส่งผลกระทบทางลบต่อเด็กและเยาวหญิงถึง 87% โดย 1 ใน 4 มีความมั่นใจลดลงในการแชร์ข่าว และ 7 ใน 10 บอกว่าพวกเธอไม่เคยเรียนรู้วิธีการแยกแยะข้อมูลเท็จและข้อมูลที่บิดเบือนทั้งในโรงเรียนหรือที่บ้าน

นางบาคยาชรี เดงเกิล ผู้อำนวยการอาวุโส Asia Pacific Region and Gender Transformative Policy & Practice องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ทักษะความรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชนหญิงในการเรียนรู้และท่องโลกดิจิทัล ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในแง่ของการเรียนรู้

นางมิน เซีย นักวิจัยอาวุโสแห่งเทเลนอร์รีเสิร์ช กล่าวว่า เราควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความมั่นใจในการท่องโลกออนไลน์มากขึ้นผ่านการให้คำปรึกษา (Mentorship) เพื่อแก้ไขทัศนคติหลังเผชิญกับประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวข้อมูลเท็จและบิดเบือนมาก่อนหน้า สร้างความมั่นใจ กระตุ้นการมีส่วนร่วม ตั้งคำถาม และอภิปรายต่อเหตุการณ์รอบตัว นอกจากนี้ เราควรส่งเสริมให้มีต้นแบบ (Role model) ที่เป็นผู้หญิงในสนามการทำงานด้านไอซีทีมากขึ้นด้วย

  1. การล่วงละเมิดออนไลน์ (Online harassment)

จากการสำรวจเด็กและเยาวชนหญิงอายุระหว่าง 15-25 ปี ขององค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นลแนลเรื่อง Free to Be Online ระบุว่า 50% เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ 19% ของผู้ที่ถูกล่วงละเมิดออนไลน์ลดการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ 22% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าพวกเธอมีความรู้สึกกลัวและกังวลต่อความปลอดภัยทางร่างกายหลังผ่านประสบการณ์ล่วงละเมิดมา

นางบาคยาชรี เดงเกิล กล่าวว่า มันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเราในการการันตีว่า เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตจะต้องเป็นตัวช่วยมากกว่าอุปสรรคสำหรับเด็กและเยาวชนหญิง การเข้าถึงอย่างเท่าเทียมเพื่อการเรียนรู้และสร้างเสริมทักษะดิจิทัลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพวกเธอ

นางมิน เซีย กล่าวว่า ประสบการณ์ออนไลน์ที่ไม่ดีอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในการใช้งาน ซึ่งแน่นอนว่ามีผลกระทบต่อการเลือกเรียนต่อหรือสายอาชีพแม้ว่าพวกเธออาจมีความสามารถทางด้าน STEM ก็ตาม ดังนั้น การสร้างความมั่นใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวเอง (Self-esteem) จึงมีความสำคัญต่อการลดช่องว่างระหว่างเพศทางดิจิทัลด้วย

  1. ความเป็นส่วนตัว

จากผลจากสำรวจของเทเลนอร์รีเสิร์ชหัวข้อ Smart Life 2020 เปิดเผยว่า เยาวชนในปากีสถานและมาเลซียมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในระดับต่ำ แต่ขณะเดียวกัน ระดับความรู้เหล่านั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นส่วนน้อย (ต่ำกว่า 45%) มีการล้างประวัติการเข้าเว็บไซต์หรือปิดการใช้งานติดตามโลเคชั่น 32% มีการล้างคุ้กกี้ ซึ่งการไม่ล้างคุ้กกี้อาจเพิ่มความเสี่ยงให้แฮกเกอร์แอบเก็บข้อมูลหรือสวมรอยบัญชีส่วนตัวได้ นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนยังยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลบัตรเครดิตของพวกเขาบนออนไลน์อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม: Personal data: a potential gold mine for the wrong people


แท็ก: PRNEWS ,

RELATED

ดีแทคชวนเดิน ปั่น เที่ยวไปกับ Low Carbon Destination สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบนเส้นทางเน็ตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ จ.จันทบุรี พลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทย ในวันคุ้มครองโลก 2565

ดีแทคชวนเดิน ปั่น เที่ยวไปกับ Low Carbon Destination สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบนเส้นทางเน็ตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ จ.จันทบุรี พลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทย ในวันคุ้มครองโลก 2565

กิจกรรมเกือบทุกกิจกรรมที่เราทำ มีส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลกระทบต่อสภาวะอากาศรวนและโลกร้อนแทบทั้งสิ้น

หยุดภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์! ลูกค้าดีแทคแจ้งเบอร์มิจฉาชีพ- SMS หลอกลวงร้องเรียนผ่านเบอร์เดียวเบอร์เดิม โทร 1678

หยุดภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์! ลูกค้าดีแทคแจ้งเบอร์มิจฉาชีพ- SMS หลอกลวงร้องเรียนผ่านเบอร์เดียวเบอร์เดิม โทร 1678

ดีแทคเปิดรับแจ้งภัยมิจฉาชีพ และ SMS ข้อความหลอกลวง เพื่อบล็อกและดำเนินการสอบสวน ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยลูกค้าดีแทคแจ้งได้ทั้งโทร 1678 หรือแจ้งผ่าน SMS/MMS 1678  

“ดีแทค ทิ้งให้ดี” จับมือ SMART ชวนลูกบ้านโครงการจัดสรรภายใต้การดูแลมากกว่า 300 โครงการทั่วกรุงเทพฯ

“ดีแทค ทิ้งให้ดี” จับมือ SMART ชวนลูกบ้านโครงการจัดสรรภายใต้การดูแลมากกว่า 300 โครงการทั่วกรุงเทพฯ

ดีแทคมีแผนขยายจุดรับทิ้งเพิ่ม หลังจำนวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พุ่งช่วงโควิด-19 หวังช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ 2% จากตลาดมือถือ 20.9 ล้านเครื่อง*

ดีแทคร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เปิด 3 โครงการ ต่อยอดศักยภาพผู้พิการ ให้ดีทั่วดีถึง ดีไปด้วยกันทุกคน

ดีแทคร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เปิด 3 โครงการ ต่อยอดศักยภาพผู้พิการ ให้ดีทั่วดีถึง ดีไปด้วยกันทุกคน

15 มีนาคม 2565 – ดีแทคเปิดแผนธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Go Beyond (Dis) abilities into possibilities together ต่อยอดศักยภาพผู้พิการ พลิกการขาดหาย…

ดีแทคร่วมเฉลิมฉลอง ‘วันสตรีสากล’ มองการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีผ่านมิติทางเพศ เมื่อผู้หญิงเข้ามาร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อทุกคนอย่างแท้จริง

ดีแทคร่วมเฉลิมฉลอง ‘วันสตรีสากล’ มองการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีผ่านมิติทางเพศ เมื่อผู้หญิงเข้ามาร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อทุกคนอย่างแท้จริง

บุคลากรที่สมดุล (Balanced Workforce) ถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ การได้มุมมองที่หลากหลายจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการแก้ไขปัญหา รวมถึงความก้าวหน้าทางนวัตกรรม

ดีแทคโตไม่ยั้ง มุ่งเป็นมากกว่าบริการมือถือ ชูแนวคิด ดีแทค บียอนด์ ผลักดันบริการดิจิทัลโตเต็มรูปแบบ

ดีแทคโตไม่ยั้ง มุ่งเป็นมากกว่าบริการมือถือ ชูแนวคิด ดีแทค บียอนด์ ผลักดันบริการดิจิทัลโตเต็มรูปแบบ

ดีแทคเติบโตไม่ยั้ง จากการเร่งพลิกโฉมเปลี่ยนผ่านบริการสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายใต้กลยุทธ์ Fast Forward Digital ในปี 2564 ต่อเนื่องปี 2565

ดีแทคเปิดตัว Facebook Mobile Center และ text-only Facebook มอบประสบการณ์ใช้งาน Facebook อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด แม้เน็ตหมด

ดีแทคเปิดตัว Facebook Mobile Center และ text-only Facebook มอบประสบการณ์ใช้งาน Facebook อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด แม้เน็ตหมด

ดีแทคเดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาบริการดิจิทัลให้เติบโตร่วมกับ Meta ในการเปิดตัว Facebook Mobile Center และ text-only Facebook

เจย์ เฟรช ผู้ผลิตน้ำดื่ม OEM เบอร์หนึ่งในตรัง สร้างธุรกิจให้โตไกล ต่อยอดเทคโนโลยีสื่อสารบวกโซลูชันจากดีแทค บิสิเนส ฝ่าวิกฤตโควิด-19

เจย์ เฟรช ผู้ผลิตน้ำดื่ม OEM เบอร์หนึ่งในตรัง สร้างธุรกิจให้โตไกล ต่อยอดเทคโนโลยีสื่อสารบวกโซลูชันจากดีแทค บิสิเนส ฝ่าวิกฤตโควิด-19

เจย์ เฟรช ธุรกิจน้ำดื่มรายใหญ่เมืองตรัง มองหาโอกาสใหม่ จากนวัตกรรมและโซลูชันดีแทค บิสิเนส WorryFree Plus Pro ที่มีให้ครบตั้งแต่ ค่าโทร อินเทอร์เน็ตและโซลูชันที่เน้นการทำงานร่วมกัน

#dtacSafeInternet ชวนมองผ่านความคิดของ 5 นักสู้เพื่อเยาวชนท่องเน็ตปลอดภัยในวัน #SaferInternetDay

#dtacSafeInternet ชวนมองผ่านความคิดของ 5 นักสู้เพื่อเยาวชนท่องเน็ตปลอดภัยในวัน #SaferInternetDay

“Safer Internet Day” หรือ วันแห่งการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยสากล ถูกกำหนดขึ้นมาโดยยึดถือ“วันอังคารที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์” ของปี สำหรับปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญทางด้านความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในชุมชนออนไลน์ อย่างมีความรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อสังคม แน่นอนว่า…

X