PEA ส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืน ประดับไฟ “โบราณสถานอยุธยา”

คัดลอก URL แล้ว

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและมาเที่ยวชมกันจำนวนมากในแต่ละปี เป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากคณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNESCO) ด้วยความสำคัญนี้ ทำให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมกับ กรมศิลปากร ก่อสร้างโครงการประดับไฟโบราณสถานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในยามค่ำคืน ซึ่งมีโบราณสถานและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น

ปัจจุบันมีโบราณสถาน 8 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ PEA ได้เข้าไปประดับไฟโบราณสถานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในยามค่ำคืน คือ วัดพระศรีสรรเพชญ์ , วัดมหาธาตุ , วัดราชบูรณะ , วัดพระราม , วัดไชยวัฒนาราม , คุ้มขุนแผน และ วัดเกตุ , ศาลากลางหลังเก่า และ วัดภูเขาทอง

สำหรับไฟที่นำมาประดับโบราณสถาน PEA ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างชนิด LED ที่สามารถปรับโทนสี สามารถสร้างฉากสีสัน ทำให้มีมิติความเคลื่อนไหวทางแสง รวมทั้งใช้เทคโนโลยีในการควบคุมแสงให้กลมกลืนอย่างต่อเนื่อง สามารถควบคุมเวลาเปิด-ปิดได้ ซึ่งโคมไฟ LED มีคุณสมบัติประหยัดไฟ มีค่าใช้จ่ายทางด้านกระแสไฟฟ้าที่ต่ำกว่าโคมไฟส่องสว่างแบบเดิมถึง 70 เปอร์เซ็นต์ และมีอายุการใช้งานยาวนาน ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเห็นความสวยงามของโบราณสถานในเวลากลางคืนและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ PEA ให้ความสำคัญกับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพที่ดีขึ้น นอกเหนือจากการให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการติดตั้งหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าควบคู่ไปกับการสร้างความสว่างไสว ความปลอดภัยแก่โบราณสถานและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของประเทศ


แท็ก: PRNEWS
X