COVID-19 Lamina ฟิล์มกรองแสง ลามิน่า โควิด-19

ฟิล์มกรองแสงลามิน่า ยืนหยัดมุ่งมั่นตอบแทนสังคมและชุมชนท่ามกลางวิกฤตโควิด ด้วยการส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่

คัดลอก URL แล้ว

ฟิล์มกรองแสงลามิน่า ยืนหยัดมุ่งมั่นตอบแทนสังคมและชุมชนท่ามกลางวิกฤตโควิด ด้วยการส่งมอบอาคารเรียนหลังฟิล์มกรองแสงลามิน่า ยืนหยัดมุ่งมั่นตอบแทนสังคมและชุมชนท่ามกลางวิกฤตโควิด ด้วยการส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ในโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนกลาง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 ตอกย้ำพันธสัญญา “ลามิน่าขอเติบโตเคียงคู่สังคมไทย”

ส่งมอบอาคารเรียน : นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (กลาง)
นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด (ที่สองจากซ้าย),
นายประสงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 (ที่สองจากขวา)
นายชาญศักดิ์ ศรเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกลาง (ขวาสุด)
และนายนิคม เพชรกำเนิด ประธานกลุ่มกระทิงโทน (ซ้ายสุด)

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร “ลามิน่า” ฟิล์มกลุ่มพิเศษ “ลูมาร์” ผลิตโดยซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐานไอเอสโอ 9001 ในเครือบริษัท อีสท์แมน เคมิคัล จากสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระ “ธูเล่” จากสวีเดน

รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถครบวงจร “แอลลักซ์” คุณภาพเยี่ยมจากสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียว ยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมตอบแทนสังคมไทยกับโครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” โครงการ 20 ปีที่ 21 ทุ่มงบมากกว่า 2 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่และปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆโดยรอบ ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนกลาง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ริเริ่มขึ้นจากความตั้งใจของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ด้วยความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องเติบโตเคียงคู่ไปกับการตอบแทนคืนความสุขสู่สังคมไทย บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

จึงเป็นที่มาของการก่อสร้างและส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่องถึง 21 ปี 20 โครงการ โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีมาตลอดจากกัลยาณมิตรกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ชมรมรถขับเคลื่อนสี่ล้อกระทิงโทน, ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย, ผู้จำหน่ายรถยนต์ต่างๆ, ลูกค้าผู้ใช้ฟิล์มรถยนต์และฟิล์มอาคารลามิน่า, สื่อมวลชนและบุคคลผู้เกี่ยวข้องอีกมากมาย

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัทฯ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะผู้นำตลาดฟิล์มกรองแสงอันดับหนึ่งในประเทศไทยมายาวนานตลอด 27 ปี ซึ่งในปีนี้ นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด นำทีมผู้บริหารและตัวแทนพนักงานร่วมส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ร่วมกัน

โครงการล่าสุดเป็นการก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่ 1 ชั้น จำนวน 4 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 36 ตารางเมตร มีทางลาดสำหรับรถเข็นผู้พิการและผู้สูงอายุ พร้อมเทลานปูนบริเวณหน้าอาคารบนพื้นที่ประมาณ 260 ตารางเมตร และได้ดำเนินการส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่พร้อมชุดโต๊ะเก้าอี้ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนกลาง ในวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา โดยมี นายชาญศักดิ์ ศรเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนรับมอบ

โดยได้รับเกียรติจาก นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการส่งมอบอาคารเรียน

นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 80 ทุน พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านโนนกลาง และโรงเรียนใกล้เคียง รวมถึงนักเรียนกว่า 340 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมครูอาสา จะได้รับกระเป๋าเป้สานฝัน ภายในบรรจุอุปกรณ์การเรียน และของขวัญในวันเด็ก สร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ ผู้ปกครอง ครู และชุมชนชาวบ้านโนนกลางอย่างทั่วถึง

นางสาวจันทร์นภา สายสมร กล่าวว่า “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน เป็นกิจกรรมหลักที่แม้วันนี้เรายังต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด แต่เรายังต้องเดินหน้าจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะเราตระหนักดีถึงความสำคัญในการตอบแทนสังคมอย่างสุดกำลัง โดยมุ่งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูอาจารย์และลูกหลานของเราในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้โอกาสทางการศึกษาที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต”

นอกจากนี้ลามิน่าฟิล์มได้ยังร่วม “สร้างฝันปันร้อยยิ้ม” มอบยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่แก่โรงพยาบาลแคนดง รับมอบโดย แพทย์หญิงจารุวรรณ ประภาสร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จัดให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแคนดง โดยมีเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน และเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยบุหรี่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเกือบ 3 ทศวรรษ เป็นสิ่งยืนยันให้ลามิน่ามุ่งมั่นยืนหยัดในนโยบายตอบแทนสังคมอย่างไม่ย่อท้อ พร้อมกับการเสริมสร้างและปลุกจิตสำนึกของคนในองค์กร ให้รักและพร้อมตอบแทนแผ่นดินเกิด ร่วมสานต่อโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนสืบต่อไปในอนาคต เพื่อสร้างสรรสังคมไทยให้ดีและน่าอยู่ยิ่งขึ้น ดังพันธสัญญาของบริษัทฯที่ว่า “ลามิน่าขอเติบโตเคียงคู่สังคมไทยตลอดไป”


แท็ก: PRNEWS , , , , ,
WRITER

RELATED

Lamina ตัวจริงฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ คว้ารางวัลแบรนด์โดดเด่นสูงสุดต่อเนื่อง

Lamina ตัวจริงฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ คว้ารางวัลแบรนด์โดดเด่นสูงสุดต่อเนื่อง

ฟิล์มกรองแสง “ลามิน่า” รับรางวัลล่าสุด Thailand’s Outstanding Brands จากเวทีระดับเอเชียในงาน 2021 Asia CEO Summit & Award Ceremony

ลามิน่าฟิล์มรุกหนักตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส่ง Lamina Digital EV Boost

ลามิน่าฟิล์มรุกหนักตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส่ง Lamina Digital EV Boost

ลามิน่าฟิล์มรุกหนักตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส่ง Lamina Digital EV Boost ฟิล์มดิจิทัลบูสต์เพื่อรถไฮบริด/อีวี และสมาร์ทคาร์อัจฉริยะโดยเฉพาะ ผนึกคุณสมบัติกันความร้อนยอดเยี่ยม ช่วยลดภาระการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศภายในรถและเครื่องยนต์ พร้อมบูสต์สัญญาณดิจิทัลทำงาน 5G สมบูรณ์แบบ รับแนวโน้มตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเติบโตเหนือตลาดรถยนต์ปีนี้ นางสาวจันทร์นภา…

สธ.ยัน “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาโควิดได้ผล ช่วยอาการดีขึ้น 79%

สธ.ยัน “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาโควิดได้ผล ช่วยอาการดีขึ้น 79%

กระทรวงสาธารณสุข เผย “ยาฟาวิพิราเวียร์” มีประสิทธิภาพ ช่วยผู้ป่วยโควิด 19 อาการดีขึ้น 79% ย้ำการจัดหายามารักษาในภาวะโรคมีการระบาด ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย

คปภ. ออกคำสั่ง กรณีจ่ายเคลมประกันโควิด HI-CI-Hotel Isolation

คปภ. ออกคำสั่ง กรณีจ่ายเคลมประกันโควิด HI-CI-Hotel Isolation

ก่อนหน้านี้ผู้เอาประกันภัยที่รักษาตัวแบบ HI , CI และ Hotel Isolation ไม่สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลและ/หรือค่าชดเชยรายวันได้

ศบค. เคาะแล้ว!! เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ควบคุมได้ ห้ามประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม

ศบค. เคาะแล้ว!! เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ควบคุมได้ ห้ามประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม

ศบค. ชุดใหญ่เห็นชอบขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวม PCR และ ATK วันนี้ ยังสูงกว่า 4 หมื่นราย ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR +25,456 ราย และ…

สบส. – ตำรวจ ทลายเครือข่าย ‘ขายใบรับรองโควิดปลอม’

สบส. – ตำรวจ ทลายเครือข่าย ‘ขายใบรับรองโควิดปลอม’

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมตำรวจ ทลายเครือข่ายขายใบรับรองผลตรวจโควิดปลอม พร้อมรวบผู้ต้องหา 3 ราย เบื้องต้นสั่งฟันโทษใน 4 ข้อหา ทั้งปลอมเอกสาร ปลอมเครื่องหมายแลป และหมอเถื่อน

UCEP Plus หลักเกณฑ์การรักษา ‘โควิด-19’ แบบใหม่ ที่ทุกคนควรรู้

UCEP Plus หลักเกณฑ์การรักษา ‘โควิด-19’ แบบใหม่ ที่ทุกคนควรรู้

ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.65 เป็นต้นไป ทางกระทรวงสาธารณสุข ปรับมาใช้ระบบ UCEP Plus ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตามสิทธิ์ต่าง ๆ

ผู้เสียหายร้อง ประกันโควิด “เจอ จ่าย ไม่จบ”

ผู้เสียหายร้อง ประกันโควิด “เจอ จ่าย ไม่จบ”

ผู้เสียหายจาก ประกันโควิด รวมตัวบุก คปภ. เรียกร้อง บริษัทประกัน จ่ายสินไหม หลังเบิกจ่ายไม่ได้นานกว่า 1 เดือน ด้าน คปภ.ยืนยัน พิทักษ์สิทธิประชาชนเต็มที่

X