มาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกของจุรินทร์มาแรง DITP รับลูกจัดโครงการจับคู่เจรจาการค้าออนไลน์ “ผลไม้ที่มีผลผลิตทั้งปี-ผลไม้แปรรูป”

คัดลอก URL แล้ว

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ขานรับมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกประจำปี 2565 จัดโครงการจับคู่เจรจาการค้าสินค้าผลไม้ที่มีผลผลิตทั้งปี และผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปในรูปแบบออนไลน์ (Online Business Matching : OBM) ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 สนับสนุนผู้ประกอบการให้วางแผนส่งออกผลไม้ในปีหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศร่วมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม

การจัดงานในครั้งนี้ สอดรับกับนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเร่งขยายตลาดเป้าหมายการส่งออกและเพิ่มสัดส่วนทางการตลาด ผลักดันการส่งออกผลไม้ ซึ่งเป็นสินค้าเป้าหมายในการส่งออกและทำรายได้ให้กับประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่คู่แข่งกำลังประสบปัญหาการผลิตขาดแคลนสินค้า คาดมีผู้ส่งออกเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 60 บริษัท และมียอดการเจรจาการค้าไม่ต่ำกว่า 120 ล้านบาท

โครงการนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ สามารถขายสินค้าได้มากขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกประจำปีงบประมาณ 2565 ของกระทรวงพาณิชย์

“โครงการนี้ ยังมีเป้าหมายเพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ส่งออกให้มีโอกาสขายสินค้าผลไม้สดที่ออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี อาทิ มะม่วง มะขาม มะพร้าว และส้มโอ รวมถึงผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปโดยวางแผนการส่งออกแบบรายปีได้ โดยมีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศตามนโยบายการทำงานร่วมกันระหว่างเซล์แมนจังหวัดและเซลล์แมนประเทศของรองนายกรัฐมนตรีฯ ” นายภูสิต กล่าว

นายภูสิต กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทั้งสร้างความสะดวกให้กับผู้ร่วมงาน โดยเฉพาะนักธุรกิจชาวต่างชาติที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อเจรจาซื้อขายสินค้าได้อย่างสะดวก โดยมอบหมายให้สำนักที่ดูแลสินค้าดำเนินกิจกรรมการตลาดแบบดิจิทัล ในรูปแบบออนไลน์และนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมเจรจาการค้าและส่งเสริมการขายดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประอบการสามารถวางแผนการส่งออกตลอดปี 2565 ได้


แท็ก: PRNEWS
X