เบเยอร์ มอบถังยังชีพ 1,000 ชุด แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย จ.สุพรรณบุรี

คัดลอก URL แล้ว

อมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เบเยอร์ จำกัด ส่งมอบถังยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมกล่อง ให้แก่ ณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และทีมบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำไปกระจายความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตามนโยบายตอบแทนสังคมของสีเบเยอร์ ภายใต้โครงการ Beger Be Happy ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันก่อน

อมรรัตน์ กล่าวว่า “ทางเบเยอร์มีความห่วงใยพี่น้องชาวสุพรรณบุรี เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน จะเห็นได้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรียังคงได้รับผลกระทบและมีน้ำท่วมสูงอยู่ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสองพี่น้อง อำเภอบางปลาม้า และอำเภออู่ทอง ซึ่งเราทราบมาว่าประชาชนหลายพันครัวเรือนยังคงต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ทางเบเยอร์จึงได้ประสานงานไปยังทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดฯ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพื้นที่อย่างทันท่วงที โดยมีการจัดเตรียมถังยังชีพจำนวน 1,000 ชุด สำหรับส่งมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ทางเบเยอร์ยังมีแผนงานกระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่ยังได้รับผลกระทบต่อไปอีกด้วย

โครงการ Beger Be Happy สีเบเยอร์ สีแห่งความสุข เป็นนโยบายตอบแทนสังคมของทางบริษัทสีเบเยอร์ ซึ่งทางฝ่ายบริหารยังคงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้การส่งมอบ “ถังยังชีพ” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งต่อความห่วงใยและมุ่งหวังในการคืนรอยยิ้มให้กับสังคม โดยถังยังชีพจากสีเบเยอร์นอกจากจะประกอบไปด้วยปัจจัยพื้นฐานสำหรับอุปโภคบริโภคแล้ว ตัวถังเองที่แข็งแรงยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ อาทิ ถังใส่น้ำ ใส่อาหารแห้ง หรือนำไปใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการ ซึ่งเรามองว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในโอกาสต่างๆ และสอดคล้องกับปณิธาน “Eco-Wellness Innovation” สีนวัตกรรม รักษ์โลก รักคุณ” ที่เรายึดมั่นในการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคเสมอมา” อมรรัตน์ กล่าวเพิ่มเติม


แท็ก: PRNEWS
X