Virtual Event ใต้ร่มพระบารมี 239 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

สรุปรายการกิจกรรมงาน “ใต้ร่มพระบารมี 239 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เสมือนจริง (Virtual Event)

คัดลอก URL แล้ว

ชมงานได้ที่ : https://ใต้ร่มพระบารมี239ปีกรุงรัตนโกสินทร์.com

นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณ 10 รัชกาล

ตอนที่ ๑ ปฐมกาลแห่งแผ่นดิน

ตอนที่ 2 งามศิลป์งามวรรณกรรม

ตอนที่ 3 เลิศล้ำเศรษฐกิจ

ตอนที่ 4 เฟื่องฟูแนวคิดอารยะ 

ตอนที่ 5 เรืองวัฒนะสู่สากล

ตอนที่ 6 มากล้นการศึกษา

ตอนที่ 7 คุณค่าประชาธิปไตย

ตอนที่ 8 หลอมรวมใจสามัคคี

ตอนที่ 9 พระบารมีสถิตใจ

ตอนที่ 10 เพื่อผองไทยเพื่อแผ่นดิน

นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ 100 ภาพ

การเสวนาทางวิชาการ

1. เสวนาเรื่อง “รอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป” วิทยากรโดย

– ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ 

– นายไกรฤกษ์ นานา 

นักวิชาการทางประวัติศาสตร์

2. เสวนาเรื่อง “ภูมิศาสตร์คุ้งน้ำบางกอก กับการตั้งเมืองกรุงเทพฯ” วิทยากรโดย

– ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล 

(อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

– นายนัทกฤษ ยอดราช   

นักวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

การขับร้องเพลงโดยศิลปินแห่งชาติ

1. คุณบานเย็น รากแก่น

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 สาขาศิลปะการแสดง 

(การแสดงพื้นบ้าน-หมอลำ)

1) งิ้วต่องต้อนอ้อนผู้บ่าว 2) อีสานบ้านเฮา 3) สาวอีสานรอรัก

2. เรือตรีสันติ ลุนเผ่

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558  สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)

1) บทเพลงพระราชนิพนธ์เราสู้

(บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)

๒) บทเพลงพระราชนิพนธ์ดุจบิดามารดร

(บทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

3. คุณธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล)

1) บทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด

2) บทเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียน

3) บทเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเรา

4) บทเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสง 

(บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)  

4. คุณวินัย พันธุรักษ์

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีเพลงไทยสากล-ขับร้อง)

1) ความรักเพรียกหา

2) ไหนว่าจะจำ3) ชำมะเลียง

5. คุณสุดา ชื่นบาน 

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาศิลปะการแสดง  (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง)

1) หุ่นไล่กา

2) ชีวิตบัดซบ

3) จังหวะชีวิต

6. คุณรุ่งฤดี แพ่งผ่องใส 

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง)

1) หลานย่าโม

2) เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง

3) คนหน้าเดิม

การแสดงสมาคมศิลปินพื้นบ้าน

1. สมาคมลิเกประเทศไทย

1. เรื่อง หักฉัตรมงกุฎเพชร สมาคมลิเกประเทศไทย

2. เรื่อง สงครามกับความรัก คณะอาทิตย์ สนมเอก

3. เรื่อง กลับชาติมารัก คณะทูลไท บางระจันทร์

2. สมาคมอุปรากรจีน

งิ้วศิริมงคลของชาวจีน ชุดแต่งตั้งขุนพล 6 ประเทศ

3. สมาคมศิลปินขับซอล้านนา

1. การแสดงขับซอ เพลงรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา  คณะแสงไทยสายทิพย์ คณะสุขใจสามัคคี  คณะพงษ์ศักดิ์ ดวงทิพย์ คณะพ่อหนาน บุญธรรม และคณะอาทิตย์ศิลป์     

2. การแสดงขับซอ เพลงโควิด คณะคำน้อยศิลปิน

3. การแสดงขับซอ เรื่อง เสน่ห์ศิลป์ถิ่นวัฒนธรรม

4. การแสดงขับซอ  เรื่อง วิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อ

5. การแสดงขับซอ  เรื่อง ชาติพันธุ์ในล้านนา

4. สมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา

1. การแสดงนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีและท่าประกอบ ชุด ฟ้อนปู่จาพระพุทธภุชคารักษ์

2. การแสดงชุด ฟ้อนดาบต่อสู้ สายสกุลช่างฟ้อน แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ประกอบกลองล้านนา

3. การแสดงชุด ก้องฟ้าสะบัดชัย

4. การแสดงชุด กลองมองเซิง ฟ้อนก๋ายลาย

5. การแสดงนวัตกรรมขับลื้อ เพลง สืบสานตำนานไทลื้อ คณะสืบสานตำนานไทลื้อ

6. การแสดงขับลื้อ ชุด แป๋งเฮือนใหม่ คณะสืบสานตำนานไทลื้อ

7. การแสดงขับลื้อ ชุด ยันต์หางป๋า คณะสืบสานตำนานไทลื้อ

8. การแสดงนวัตกรรมขับลื้อ เพลง แอ่วเมืองพะเยาม่วนใจ๋ คณะสืบสานตำนานไทลื้อ

9. การแสดงชุด กลองถิ้งบ้อม ฟ้อนเมือง

10. การแสดงชุด กลองตึ่งโนง

11. การแสดงชุด ฟ้อนเจิง

12. การแสดงชุด ฟ้อนเล็บ

13. การแสดงชุด กลองปู่เจ่  ประกอบการฟ้อนนกกิงกะหร่า-โต

14. การแสดงชุด กลองปู่จา

15. การแสดงชุด กลองชัยมงคล

5. สมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้

1. การแสดงชุด เปิดศิลป์อีสานใต้ภูมิบ้าน ภูมิเมือง 

2. การแสดงชุด เรือมตรด 

3. การแสดงชุด เรือมอันเร 

4. การแสดง แฮ ฮอม ชลอม เบ้าะ 

5. การแสดง เจรียงเบรินโบราณ 

6. การแสดงชุด นาฏกรรมมะม๊วต 

7. การแสดงชุด กันตรึมร่วมสมัย 

8. การแสดงชุด รวมใจอีสานใต้สานศิลป์ 

9. การแสดงชุด ประชาสุขศรี ใต้ร่มพระบารมีมหาจักรีวงศ์

6. ศิลปินพื้นบ้านจังหวัดนครพนม

1. การแสดงชุด นครพนมเมืองงาม

2. การแสดงชุด โส้ทั่งบั้ง

3. การแสดงชุด รำภูไท

4. การแสดงหมอลำ ชุด นครพนม เมืองแห่งวัฒนธรรม นวัตกรรมหมอลำกลอน  คณะเพชรนครหมอลำ

5. การแสดงหมอลำกลอน  คณะสารพัดหมอลำ

7. สหพันธ์สมาคมโนราแห่งประเทศไทย

1. น้อมลำลึก ร.9 คณะมโนราห์แพง ศิษย์ทวีน้อยขวัญใจชาวใต้

2. ฉลองกรุง คณะโนรานกน้อย เสียงเสน่ห์

3. เทิดพระเกียรติร.10 คณะมโนราห์ป๊อปน้อย ดาวรุ่ง

8. สมาคมหนังตะลุงปักษ์ใต้

1. เรื่อง พระสุทิน สินชัย หนังวรพจน์ เธียรทอง

2. เรื่อง ดอกฟ้าละอองดิน หนังธนาวัฒน์ ไทรแก้ว

3. เรื่อง ใครดีใครเด่นใครเป็นพระเอก หนังคุณากร นครศรี

ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย 80 ร้าน

การสาธิตอาหารไทยพื้นบ้าน

อาหารคาว

1. แกงต้มเปรอะ

2. แกงเลียงวุ้นเส้นใส่กะทิ

3. น้ำชุบโจร

4. ยำขี้เหล็ก

5. ต้มยำปลาช่อนสูตรโบราณ

อาหารหวาน

1. ขนมหันตรา

2. ขนมพระพาย

3. ขนมบุหงาบูดะ

4. ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง


แท็ก: PRNEWS , ,
WRITER

Sine.m

producer n content creator under MThai :)

RELATED